Skip to main content
Report, 2007

Eldning med spannmål. Gödslingsåtgärder och havrens bränsleegenskaper

Mattsson, Lennart

Published in


Publisher: SLU/Markvetenskap/avd f Växtnäringslära

  SLU Authors

  • Mattsson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16947