Skip to main content
Report, 2007

Eldning med spannmål. Gödslingsåtgärder och havrens bränsleegenskaper

Mattsson, Lennart

Published in

Rapport
2007, number: 214
Publisher: SLU/Markvetenskap/avd f Växtnäringslära

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16947