Skip to main content
Report, 2007

Vattenkemiska effekter av 10 års våtmarkskalkning i Skidbågsbäcken

Löfgren, Stefan

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län
2007, number: 2007:11
Publisher: Länsstyrelsen Dalarna, Miljövårdsenheten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16953