Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2007

Blålupin till mjölkkor – jämförelse med ärter

Eriksson, Torsten; Bertilsson, Jan; Boström, Ullalena

Published in

Conference

Ekokonferensen - Mat i nytt klimat