Skip to main content
Conference paper, 2007

Smärtsamt för patienten - kostsamt för samhället

Währborg, Peter

Published in

Conference


Riksstämman, Svenska Läkaresällskapet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16983