Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Artdatabanken informerar

Karlsson Anna, Sundin Rikard

Abstract

Här ges kortfattad information om ArtDatabankens marina kunskapsuppbyggnad under 2007. Här nämns vår meiofaunaworkshop, inmatning av marina data i Artportalen och Dynamisk Taxa, Svenska artprojektets marina inventering, marin taxonomisk forskning stödd av Svenska artprojektet samt några ord om Nationalnyckelns kommande marina delar. Sist men inte minst omtalas att den ökade kunskapen om marina arter som är ett resultat av Svenska artprojektet nu kan användas i arbetet med 2010 års rödlista

Keywords

fortlöpande miljöanalys; biologisk mångfald; Svenska artprojektet; marin fauna; marin inventering

Published in

Havsutsikt
2007, Volume: 2007, number: 3, pages: 15
Publisher: Sveriges tre marina forskningscentrum vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Fish and Aquacultural Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/17012