Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Effekten av frekvent mjölkning på mjölkfett och mjölkprotein

Svennersten, Sjaunja Kerstin; Båvius, Anna-Karin; Edvardsson, Annica; Wiking, Lars; Larsen, Lotte B; Nielsen, Jacob H

Keywords

Mjölkfett; mjölkprotein; frekvent mjölkning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267
Publisher: SLU/HUV

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17021