Skip to main content
Report, 2007

Hur påverkar utfodringssystemet kalvens tillväxt, foderkonsumtion och beteende och kons mjölkproduktion?

Fröberg, Sofie; Lidfors, Lena; Olsson, Ingemar; Svennersten, Sjaunja Kerstin

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267
Publisher: SLU/HUV

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Olsson, Ingemar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Svennersten Sjaunja, Kerstin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17036