Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Hur påverkar utfodringssystemet kalvens tillväxt, foderkonsumtion och beteende och kons mjölkproduktion?

Fröberg, Sofie; Lidfors, Lena; Olsson, Ingemar; Svennersten, Sjaunja Kerstin

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267
Publisher: SLU/HUV