Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Försök med avskräckande medel

Långström, Bo

Published in

Meddelande / Skogsstyrelsen
2007, number: 1, pages: 123-127
Title: Övervakning av insektsangrepp: slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag
Publisher: Skogsstyrelsen

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17050