Skip to main content
Report, 2003

Kvantifiering av kvävefixering via baljväxter i fält - förslag till ny modell i rådgivningsprogrammet STANK

Frankow-Lindberg Bodil

Published in

Rapport
2003, number: 5
Publisher: Inst. för ekologi och växtproduktionslära

Authors' information

Frankow-Lindberg, Bodil
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1709