Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Kvantifiering av kvävefixering via baljväxter i fält - förslag till ny modell i rådgivningsprogrammet STANK

Frankow-Lindberg Bodil

Published in


Publisher: Inst. för ekologi och växtproduktionslära

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1709