Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Är dopning ett djurskyddsproblem eller bara en fråga om "fair play"?

Appelgren, Lars-Erik

Published in


Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Veterinärkongressen