Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2003

Ny arbetsmodell visar var höga naturvärden finns

Olle, Höjer Naturvårdsverket; Aronsson, Mora; Sandqvist, Ulla

Keywords

modell; biotoptrakt; arttrakt; Frekvensanalys av Skyddsvärd Natur

Published in

Miljötrender från SLU
2003, pages: 10-11
Publisher: SLU Miljödata

   SLU Authors

   • Ahlgren, Ulla

    • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/171