Skip to main content
Magazine article, 2003

Ny arbetsmodell visar var höga naturvärden finns

Olle, Höjer Naturvårdsverket; Aronsson, Mora; Sandqvist, Ulla

Keywords

modell; biotoptrakt; arttrakt; Frekvensanalys av Skyddsvärd Natur

Published in

Miljötrender från SLU
2003, pages: 10-11
Publisher: SLU Miljödata

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU
Olle, Höjer Naturvårdsverket

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/171