Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Förteckning över läkemedel för veterinärmedicinskt bruk

Tjälve, Hans

Published in

Title: FASS Vet
Publisher: Läkemedelsföreningen LIF

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17110