Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Proceedings (editor), 2007

Placeboeffekten - att skilja mellan terapi och självläkning

Appelgren Lars-Erik
Appelgren, Lars-erik (ed.)

Published in