Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

EU-satsning på djurhälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet

Wierup, Martin

Published in

Svensk Veterinärtidning
2007, number: 59,37-39,2007
Publisher: Veterinärförbundet

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17176