Skip to main content
Report, 2007

EU-satsning på djurhälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet

Wierup, Martin

Published in

Svensk Veterinärtidning
2007, number: 59,37-39,2007
Publisher: Veterinärförbundet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17176