Skip to main content
Report, 2008

Effekter av grundvattensänkning på odlad mark vid byggande av slutförvar för använt kärnbränsle. Översiktlig bedömning för Laxemarområdet

Linner, Harry

Published in


Publisher: Institutionen för markvetenskap

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17195