Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Rapport om skador på jord- och skogsbruk år 2005 till följd av bortledning av grundvatten vid utförande av järnvägstunnel genom Hallandsås

Linner, Harry

Published in


Publisher: Institutionen för markvetenskap

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17198