Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2003

Bevattningsstrategier på friland

Linner, Harry

Published in

Conference

Miljömålsseminarium - från miljömål till handling i yrkesmässig trädgårds- och potatisodling

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17225