Skip to main content
Report, 2007

Transport av slaktkyckling från gård till slakteri -studier av klimat och analys av dödlighet -förslag till förbättringar

Sällvik Krister, Palmén Cecilia, Bäcklund Nina, Bostad Elise

Abstract

År 2005 transporterades mer än 73 458 000 slaktkycklingar i Sverige. Transporter sker hela året. Transportfordonen måste därför vara konstruerade för att skydda djuren från nedkylning vintertid och värmestress sommartid. Tidigare studier har visat att det är den termiska miljön under transporten som är det största hotet mot kycklingarnas välfärd. Transportdödligheten hos slaktkyckling är i ett internationellt perspektiv låg i Sverige. Projektet vill öka kunskapen om kycklingarnas termiska välfärd under transport från uppfödare till slakteri. Klimatet i fordon med tre olika ventilationssystem undersöktes både sommar och vinter. Fordon med fläkt- resp. naturlig ventilation i Sverige och öppna kapellbilar i Danmark. Analys gjordes av 2400 följesedlar från transporter i Sverige. Luftrörelsestudier genomfördes i fordon utan djur i fläkt- och naturligt ventilerade fordon. Under sammanlagt 23 transporter med kycklingar under sommar och vinter gjordes mätningar av temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalt i samtliga tre fordonstyper. Analysen av transportföljesedlarna visade inget samband mellan transportdödlighet och lastningstid, körningstid, ute- och innetemperatur. Det finns skillnad i dödlighet mellan uppfödare, chaufförer och biltyp. Luftflödet som behövs under körning i varm väderlek har varit tillräckligt för samtliga biltyper. För hög koldioxidhalt är har inte förekommit. Under kall väderlek vinter 3-7ºC har fläktbilar med fläktarna avstängda för lågt luftflöde och kapellbilar med stängt kapell för högt flöde. Temperatur och fuktighet varierar mycket inom skåpet och speciellt i släpet. THI (Temperature Humidity Index) har använts för att karaktärisera den termiska belastningen på kycklingarna. Det finns ett mycket starkt samband mellan medelvärdet för THI i fordonet och utomhus. Emellertid finns mycket stora skillnader inom fordonet. Medeltal för temperatur och THI från flera containrar är därför ett okänsligt mått som kan dölja stora variationer. Skillnaderna i klimat mellan olika platser i skåpet kan förklaras av var och hur tilluften kommer in och av de interna luftrörelserna i skåpet. Fläktbilar skall lastas bakifrån och fram för att minska värmestress. Med fläktarna avstängda under den kalla årstiden blir det mycket ojämnt klimat, speciellt i släpet. Fläktventilation med begränsat flöde bör övervägas. I naturligt ventilerade bilar blir det under sommaren mycket varmt nere i mitten av släpet och åtgärder bör sättas in för att få in luft där. Kapellbilar ger sommartid mycket bra termisk miljö. Men med stängt kapell blir det mycket ojämnt klimat och risk för frysning

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2007, number: 2007:5
ISBN: 978-91-85911-27-1
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Sällvik, Krister
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Bostad, Elise
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Bäcklund, Nina
Palmén, Cecilia

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17228