Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Designens inverkan på initiala halter av fettsyror och hartssyror i träpellets

Arshadi Mehrdad, Gref Rolf, Fjällström Pär
Arshadi, Mehrdad (ed.); Fjällström, Pär (ed.); Gref, Rolf (ed.)

Published in


Publisher: SLU