Skip to main content
Report, 2007

Minskade risker med bekämpningsmedel och minskad miljöpåverkan, samtidigt? En fallstudie på Findus konservärtsodling 1980-2005

Sonesson, Ulf; Cederberg, Christel; Wivstad, Maria; Florén, Britta

Published in


ISBN: 978-91-7290-262-6
Publisher: SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Florén, Britta
Cederberg, Christel
Sonesson, Ulf
Swedish Institute for Food and Biotechnology - SIK

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17267