Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Vitklöver som kväveförsörjare i höstraps och höstvete

Bergkvist, Göran

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2007, number: Nr 60, pages: 4:1-4:5

Conference

Den 35:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö i december 2007