Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Långsiktiga effekter av vall i växtföljden

Bergkvist, Göran

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2007, number: 60, pages: 11:1-11:3
Publisher: SLU

Conference

Den 35:e regionala växtskydds- och växtodlingskonferensen i Växjö 5-6 december 2007