Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Lupiner, ett nytt proteinfoder för mjölkkor? Odling och konservering

Pauly Thomas, Boström Ullalena

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267, pages: 9-14 Title: KungsängenDagarna 2007

Conference

KungsängenDagarna 2007