Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Barnkartor i GIS - ett verktyg för barns inflytande i planeringen

Berglund, Ulla; Nordin, Kerstin

Keywords

Barn; ungdomar; GIS; stadsplanering; inflytande

Published in

Gröna fakta
2007, number: 4/2007
Publisher: Movium