Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Staden skapar människan

Åkerblom Petter, Florgård Clas, Berglund Ulla, Eckerberg Klas

Keywords

Stadsmiljö; förtätning; folkhälsa; sektorstänkande

Published in

Upsala nya tidning
2007, number: 5 augusti, pages: A4