Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Hackelselängdens betydelse för tuggtid, foderkonsumtion och mjölkproduktion

Bertilsson Jan, Spörndly Rolf

Keywords

Mjölkkor; ensilage; foderkonsumtion; mjölkkor

Published in


Publisher: HUV, SLU