Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Tät stad inte alltid hållbar

Hedfors, Per; Berg, Per; Berglund, Ulla; Nilsson, L Kristina

Keywords

förtätning; uthållighet; grösntruktur; folkhälsa

Published in

Upsala nya tidning
2007, number: 4 november, pages: A4