Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2007

Vilken information kan fjärranalys ge på regional nivå? Radarfjärranalys för kartering av stormskadad skog

Fransson, Johan

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Conference

En dag om skogsresurser, teknologi och miljö

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17427