Skip to main content
Report, 2006

"Hoop barns" - ett sätt att bygga oisolerade lösdrifter till slaktgrisar

Westin, Rebecka; Persson, Sylvia

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2006,
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Persson, Sylvia

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17434