Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Linjära landskapselement i NILS fältinventering 2003-2006

Glimskär Anders, Wikberg Jenny, Marklund Liselott, Christensen Pernilla

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, number: 199
Publisher: SLU