Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Bräkneåns dalgång - i mötet mellan det skandinaviska och det mellaneuropeiska landskapet

Gustavsson, Roland

Keywords

Bräkneån; landsbygdsutveckling; landskapsvård; landskapsmanagement

Published in

Title: Hobybygden 2007. Bräkne-Hoby en blekingsk socken
ISBN: 978-91-972708-0-9Publisher: Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygsförening