Skip to main content
Report, 2007

Marknadsanalys för produkter av grankärna

Lindholm, Gustav

Keywords

fönstervirke; grankärnved; panelvirke

Published in

Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter)
2007, number: 3
Publisher: SLU/Skogens produkter

Authors' information

Lindholm, Gustav

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17481