Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Marknadsanalys för produkter av grankärna

Lindholm, Gustav

Keywords

fönstervirke; grankärnved; panelvirke

Published in

Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter)
2007, number: 3
Publisher: SLU/Skogens produkter

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/17481