Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2003

Heureka ger stöd för hållbart skogsbruk

Lämås, Tomas; Dahlin, Bo; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

Heureka; datorhjälpmedel; system; prognoser för skog

Published in

Miljöaktuellt
2003, Volume: 31, number: Nr 3 2003, pages: 10
Publisher: Naturvårdsverket