Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Se klimatförändringen med egna ögon – gör fenologiska observationer!

Dahl, Åslög; Bolmgren, Kjell; Langvall, Ola

Abstract

Med den förestående klimatförändringen finns ett ökat behov av att veta hur arter och växtsamhällen påverkas. Svensk naturvård har genom åren haft stor nytta av alla de botanister som på fritiden inventerat den svenska floran. Författarna vill här uppmana till en ny angelägen insats. I dag finns tekniken att rapportera fenologiska observationer som datum för lövsprickning, blomning eller fruktmognad på ett enkelt sätt

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2008, Volume: 102, number: 1, pages: 19-26
Publisher: Svenska botaniska föreningen

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/17597