Skip to main content
Factsheet, 2007

Askskottsjuka

Barklund, Pia

Abstract

Ask (Fraxinus excelsior) drabbas av askskottsjuka i hela dess utbredningsområde i Sverige, dvs. i södra och mellersta Sverige inklusive Gotland och Öland. De forsta säkra rapporterna om askskottsjuka kom 2003. Första observationerna gjordes 2001 på Torslunda forsöksstation på Öland, där ca 40% av ett ungträdsbestånd på ca 1,5 m höjd dog tillbaka tilll0- 20 cm. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 198 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Pathology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17605