Skip to main content
Factsheet, 2008

Sammetsfläcksjuka

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Sammetsfläcksjuka (eng.leafmold), som orsakas av svampen Cladosporium fulvum (perfekt stadium Fulvia fulva), angriper tomat. Hos oss hittar man angrepp på växthusodlade tomater. Sjukdomen kan även uppträda på frilandsodlade tomater i varmare länder med hög luftfuktighet. Det är bladverket som angrips. Förr var sjukdomen vanlig, men med växtförädlingenshjälp framställs resistenta sorter. Svampen har dock en förmåga att bilda nya raser och därmed måste resistensförädlarna hela tiden skapa nya sorter.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 159T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17637