Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008Open access

Sammetsfläcksjuka

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Sammetsfläcksjuka (eng.leafmold), som orsakas av svampen Cladosporium fulvum (perfekt stadium Fulvia fulva), angriper tomat. Hos oss hittar man angrepp på växthusodlade tomater. Sjukdomen kan även uppträda på frilandsodlade tomater i varmare länder med hög luftfuktighet. Det är bladverket som angrips. Förr var sjukdomen vanlig, men med växtförädlingenshjälp framställs resistenta sorter. Svampen har dock en förmåga att bilda nya raser och därmed måste resistensförädlarna hela tiden skapa nya sorter.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 159T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17637