Skip to main content
Other publication, 2003

Övergödning kartlagd för Göta älv

Sonesten Lars, Wallin Mats, Kvarnäs Hans, Hallin Ann-Katrin

Keywords

Övergödning; Göta älv

Published in

Miljöaktuellt
2003, Volume: 31, number: Nr 6/7 2003, pages: 23
Publisher: Naturvårdsverket