Skip to main content
Report, 2008

Framtiden - om femtio år

Myrdal, Janken

Abstract

Framtiden tränger sig på och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen. Ett centralt tema är det hot om en stor kris som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Människorna kommer att agera i "skuggan av den stora krisen", även om den inte utlöses. Detta innebär att problemens lösning kommer att kräva förändringar av de samhälleliga behovssystemen. Förutsägelsen är att förändringar av normer och behov kommer att bli omfattande och att detta förändrar människors syn på vad som är produktion och därmed också vad de inriktar sin verksamhet på. Studien avslutas med att dessa allmänna trender dras ut i konkretion, särskilt vad gäller transporterna som ett system och av människors livsförlopp. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar studien

Published in

TemaNord
2008, number: 2007:548
ISBN: 978-92-893-1630-9
Publisher: Nordiska ministerrådet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Social Sciences
  Renewable Bioenergy Research
  Landscape Architecture
  Food Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/17651