Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs-och betesmark via NILS år 2006

Glimskär, Anders; Bergman, K-O; Lagerqvist, Kjell; Ringvall, Anna; Wikberg, Jenny; Sundquist, Sture

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, number: 201
Publisher: Skoglig resurshushållning