Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2007

Kyrsta under 1700- och 1800-talet

Hallgren Karin, Tollin Clas

Published in

Book title: Arkeologi E4 Uppland: Studier. Volym 4. Land och samhälle i förändring - Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv
ISBN: 9789172094789