Skip to main content
Book chapter, 2007

Humlen

Tollin Clas, Karlsson-Strese Else-Marie

Published in

Book title: Arkeologi E4 Uppland: studier. Volym 4. Land och samhälle i förändring - Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv
ISBN: 9789172094789
Publisher: Riksantikvarieämbetet UV GAL ; Upplandsmuseet ; Societas archaeologica Upsaliensis

  SLU Authors

   • Karlsson-Strese, Else-Marie

    • Nordic Museum

   UKÄ Subject classification

   Archaeology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/17705