Skip to main content
Report, 2007

Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv

Hallstan Simon, Grandin Ulf

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:22
Publisher: Institutionen för miljöanalys

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/17714