Skip to main content
Report, 2008

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av skogsmarks- och ytvattenkalkning

Bostedt, Kjell Göran; Löfgren, Stefan; Innala, Sophia; Bishop, Kevin

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2008, number: 2008:2
Publisher: Skogsstyrelsens förlag