Skip to main content
Report, 2008

Aluminiumhalter i skogsbäckar och variationen med avrinningsområdenas egenskaper

Löfgren, Stefan; Zetterberg, Therese; Hellsten, Sofie; Nisell, Jakob

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2008, number: 12
Publisher: Skogsstyrelsens förlag