Skip to main content
Report, 2007

Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalitet

Gunnarsson, Carina; Spörndly, Rolf; Rosenqvist, Håkan; Sundberg, Martin; Hansson, Per-Anders

Abstract

Målet med denna studie är att dra slutsatser och ta fram råd för val av maskinkapacitet vid skörd av ensilage till mjölkkor. Effekten av att ta hänsyn till läglighetskostnaderna vid val av skördekapacitet undersöktes för tre olika skördesystem med varierande maskinkapacitet. Betydelsen av att inkludera läglighetskostnaderna samt att välja rätt maskinkapacitet och maskinsystem vid beräkning av skördekostnaderna och vid val av maskinkapacitet ökar med vallareal och transportavstånd. Den minsta skördekedjan ger lägsta skördekostnader upp till ca 60 ha vall. Vid 60-90 ha vallareal inverkar val av maskinstorlek inte stort på skördekostnaderna. Den största maskinkedjan ger lägst skördekostnader när vallarealen överstiger ca 90 ha. Vid korta transportavstånd (1 km) har skörd med hackvagn och exakthack lägst skörde- och ensileringskostnader. Exakthack ger de lägsta kostnaderna vid 2-7 km transportavstånd och vid längre transportavstånd är skörd med rundbalar det billigaste skördesystemet

Published in


Publisher: Institutionen för biometri och teknik