Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2003

Introduktion till mätning av träd och bestånd

Holmström, Hampus; Wilhelmsson, Erik; Lämås, Tomas; Nyström, Kenneth; Walheim, Mats
Wilhelmsson, Erik (ed.)

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning