Skip to main content
Report, 2007

Födosöksbeteende hos svin (Sus scrofa) - Hur tillgodoses det i dagens svinproduktion?

Collin, Susanne; Hedman, Ellen; Johansson, Emma; Lindmark, Marion; Malmberg, Jaana

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2007,
Publisher: SLU

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/17932