Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2008

Hästen (Equus caballus), hästträning och rollkur

Eggertsen, Irja; Eisersiö, Marie; Suup, Hietala Sara; Lundgren, Christine

Publicerad i

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, nummer: 179
Utgivare: SLU