Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Skogsmarkskalkningens effekter på kemin i mark, grundvatten och ytvatten i SKOKAL-områdena 16 år efter behandling

Löfgren, Stefan; Zetterberg, Therese; Larsson, Per-Erik; Cory, Neil; Klarqvist, Malin; Kronnäs, Veronika; Lång, Lars-Ove

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2008, number: 2008:16
Publisher: Skogsstyrelsens förlag